+420 775 657 260 agvcb@agvcb.cz

ZRUŠENO – Změny ve výkonu spisové služby, digitalizace (také jako webinář)

Přednáší: Mgr. Karel Matuška, vedoucí archivního oddělení, Státní oblastní archiv Třeboň Datum: 08/11/2023 Začátek kurzu: 8:30hod (prezence od 8.00hod) Kde: DK Metropol, Senovážné nám.2, České Budějovice Cena: 1500 Variabilní symbol: 14112023, č.ú.: 51-8931270267/0100

Školení lze absolvovat taktéž v online formě. Pokud byste měli zájem o webinář, prosím vepište toto do poznámky v přihlášce. Webinář neproběhne, pokud by zároveň nebyl dostatečný počet zájemců k prezenční formě školení. Webinář bude součástí školení v DK Metropol (přímý přenos z klubovny). 

Novela vyhlášky pro spisovou službu nabývá účinnosti 1.7.2023 – změny ve výkonu spisové služby, digitalizace spisové služby… 

Program:

 • Zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby –  aktuální právní úprava archivní a spisové služby, datové schránky, postupy práce s dokumenty a doklady podle platné legislativy.
 • Seznámení s vybranými ustanoveními aktualizovaného Zákona o archivnictví a spisové službě; jeho organizace, základní pojmy (archiválie, dokument, spisovny, atd.), druhy archivů.
 • Postup v příspěvkových organizacích, organizačních složkách státu, u nevýdělečných subjektů, u podnikatelských subjektů a u fyzických osob,
 • Zásady pro vedení spisové služby – elektronická, písemná forma,
 • Organizace dokumentů, jejich evidence, rozdělování, odesílání, ukládání, vyřazování utajovaných dokumentů, příprava a průběh skartačního řízení, předání archiválií do archivu.
 • Zřizování a vedení spisoven a „podnikových archivů“,
 • Péče o archiválie zrušených nebo privatizovaných organizací,
 • Zákon č.300/2008 Sb. o elektronické komunikaci – archivace e-mailové pošty, faxů, informací na digitálních médiích, datové schránky;
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.
Informace pro Účastníky

Kurz již proběhl, proto není možné se na něj registrovat. Vyberte si z naší nabídky kurzů jiný kurz, nebo nás kontaktujte.

Nezmeškejte žádný kurz!

Přihlašte se k odběru kurzů a novinek e-mailem.

  O agentuře

  AGV – Agentura vzdělávání pořádá v Českých Budějovicích vzdělávací semináře z oblasti účetnictví, daní, personalistiky, mezd a práva již od roku 2003. Kvalita nabízených služeb je založena především na odborné způsobilosti lektorů. Aktuální novinky a změny v daných oblastech jsou přednášeny kvalitními lektory s dlouholetou praxí v oboru, kteří působí na vedoucích pozicích různých odborů na finančních úřadech, úřadech práce, Správě sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách, Stáním archivu, Státním úřadu bezpečnosti práce atd. v rámci Jihočeského kraje. Vedle lektorů z praxe vedou semináře nejpovolanější odborníci s výbornými referencemi a propracovanou metodiku přednášek. Stejnou váhu jako na odbornost lektorů klademe i na pozitivní partnerský vztah k zákazníkům a přijatelné ceny za poskytované služby. Všechny semináře se konají v příjemném prostředí Domu kultury Metropol v Českých Budějovicích. Mým cílem je Vaše spokojenost, rozšíření a utvrzení Vašich vědomostí a znalostí. Případné podněty, připomínky, samozřejmě i pochvaly :-) od Vás ráda vyslechnu a určitě nezůstanou bez zpětné reakce.

  Radomíra Rudá

  AGV - Agentura vzdělávání

  Bc. Radomíra Rudá,

  I. Olbrachta 14, 370 06 České Budějovice

  IČ: 73492302

  Telefon: +420 775 657 260, e-mail: agvcb@agvcb.cz

  Share This