+420 775 657 260 agvcb@agvcb.cz

OBSAZENO! Zákoník práce 2022 (JUDr. Stránský, Ph.D.)

Přednáší: JUDr. Jaroslav Sránský, Ph.D., specialista v oblasti pracovního práva, katedra pracovního práva a sociálních věcí právnické fakulty MU Brno, Datum: 12/11/2021 Začátek kurzu: 9:00 hod (prezence od 8.30 hod) Kde: DK Metropol, Senovážné nám.2, České Budějovice Cena: 1300 Variabilní symbol: 12112021, č.ú.: 51-8931270267/0100

Kapacita kruhového sálu DK Metropol  je na tento seminář obsazena. Na školení se již nelze přihlásit. 

Program: 

Přehled změn v právních předpisech od 1. 1. 2022: Novela zákona o nemocenském pojištění a zákoníku práce (nová pravidla pro ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné a otcovskou), novela občanského soudního řádu (paušální náhrada nákladů zaměstnavatele spojených s prováděním srážek ze mzdy při výkonu rozhodnutí), připravované změny v prováděcích předpisech (minimální mzda, nezabavitelná částka, cestovní náhrady).

Další změny, které je třeba očekávat v roce 2022: Zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowerů), nové směrnice EU, které mají být implementovány v roce 2022 (transparentní a předvídatelná práce, slaďování rodinného a pracovního života).

Útlumová opatření zaměstnavatele a Kurzarbeit: Překážky v práci na straně zaměstnavatele a nová úprava příspěvku v době částečné práce (tzv. Kurzarbeit). Úsporná opatření v oblasti odměňování, možnosti postupu zaměstnavatele při změně výše mzdy, změna obsahu pracovního poměru, snížení rozsahu pracovní doby (výše úvazku), organizační změny, nadbytečnost zaměstnance, odstupné.

Práce mimo pracoviště zaměstnavatele – pravidla pro výkon práce mimo pracoviště, co se na zaměstnance nevztahuje a za jakých podmínek, konkretizace pravidel, možnosti rozvrhování a evidence pracovní doby, nesení nákladů spojených s výkonem práce mimo pracoviště zaměstnavatele.

Další aktuální témata, dotazy a odpovědi.

Informace pro Účastníky

Kurz již proběhl, proto není možné se na něj registrovat. Vyberte si z naší nabídky kurzů jiný kurz, nebo nás kontaktujte.

Nezmeškejte žádný kurz!

Přihlašte se k odběru kurzů a novinek e-mailem.

  O agentuře

  AGV – Agentura vzdělávání pořádá v Českých Budějovicích vzdělávací semináře z oblasti účetnictví, daní, personalistiky, mezd a práva již od roku 2003. Kvalita nabízených služeb je založena především na odborné způsobilosti lektorů. Aktuální novinky a změny v daných oblastech jsou přednášeny kvalitními lektory s dlouholetou praxí v oboru, kteří působí na vedoucích pozicích různých odborů na finančních úřadech, úřadech práce, Správě sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách, Stáním archivu, Státním úřadu bezpečnosti práce atd. v rámci Jihočeského kraje. Vedle lektorů z praxe vedou semináře nejpovolanější odborníci s výbornými referencemi a propracovanou metodiku přednášek. Stejnou váhu jako na odbornost lektorů klademe i na pozitivní partnerský vztah k zákazníkům a přijatelné ceny za poskytované služby. Všechny semináře se konají v příjemném prostředí Domu kultury Metropol v Českých Budějovicích. Mým cílem je Vaše spokojenost, rozšíření a utvrzení Vašich vědomostí a znalostí. Případné podněty, připomínky, samozřejmě i pochvaly :-) od Vás ráda vyslechnu a určitě nezůstanou bez zpětné reakce.

  Radomíra Rudá

  AGV - Agentura vzdělávání

  Bc. Radomíra Rudá,

  I. Olbrachta 14, 370 06 České Budějovice

  IČ: 73492302

  Telefon: +420 775 657 260, e-mail: agvcb@agvcb.cz

  Share This