+420 775 657 260 agvcb@agvcb.cz
Naposledy upraveno: 2020-11-03 Autor:


Vyjádření JUDr. Stránského Ph.D. k dotazu, zda má zaměstnanec na home office nárok na stravenku:

U nikoho a nikdy nelze obecně říct, jestli má nebo nemá „nárok na stravenku“, ono vlastně nic takového právně vzato neexistuje.
Zaměstnavatel žádné stravenky zaměstnancům poskytovat nemusí. Pokud je poskytuje, je to zaměstnanecký benefit a je v prvé řadě na samotném
zaměstnavateli, jestli chce zaměstnancům benefity poskytovat a za jakých podmínek.
Takže jestli dotaz zní, na základě čeho posoudit, jestli zaměstnanec má nebo nemá „nárok na stravenku“, tak moje základní odpověď zní: na
základě vašich vlastních vnitřních pravidel.
Zaměstnavatel si svá pravidla může nastavit různě. Co zaměstnavatele většinou u stravenek zajímá je daňová uznatelnost. V souvislosti s prací
z domova na to mají daňoví poradci různé názory, navíc nevím, podle čeho konkrétně se toto řeší u zaměstnavatele, který je územně samosprávným
celkem.
V zákoně o dani z příjmu je uvedeno, že výdaj na stravování je daňově uznatelný pokud „přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené
směny trvá aspoň 3 hodiny“. Záleží na tom, jak vykládat ten pojem „v práci“. Jestli do toho zahrnovat i práci z domova, nebo nikoli. Já k tomu ve světle výše uvedeného sděluji následující:
– jestli zaměstnavatel rozhodne, že za „přítomnost v práci“ bude považovat i práci z domova, daňař mu na to řekne, že je to OK a výdaj na
stravenku bude daňově uznatelný, a zaměstnavatel tedy i při práci z domova poskytne zaměstnanci stravenku, nijak mi to nevadí (sice můžu
trochu pochybovat nad tím, jestli to dává smysl, protože i historicky vzato byl ten příspěvek na stravování chápán tak, že je to poskytováno
zaměstnanci proto, že musí za prací z domova a nemůže se tedy doma stravovat tak, jak by stravoval obvykle; ale na tom nezáleží, důležitá
je část před závorkou).
– jestli zaměstnavatel rozhodne, že za „přítomnost v práci“ NEBUDE považovat i práci z domova a tedy zaměstnanci stravenku NEPOSKYTNE, opět
mi to nijak nevadí. Zaměstnavatel rozhodl, za jakých podmínek bude nebo nebude poskytovat benefit, na tom rozhodnutí není nic nerovného nebo
nijak závadného, takže je třeba to respektovat a zkrátka u tohoto zaměstnavatele to bude takto.


Vytvořeno:

O agentuře

AGV – Agentura vzdělávání pořádá v Českých Budějovicích vzdělávací semináře z oblasti účetnictví, daní, personalistiky, mezd a práva již od roku 2003. Kvalita nabízených služeb je založena především na odborné způsobilosti lektorů. Aktuální novinky a změny v daných oblastech jsou přednášeny kvalitními lektory s dlouholetou praxí v oboru, kteří působí na vedoucích pozicích různých odborů na finančních úřadech, úřadech práce, Správě sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách, Stáním archivu, Státním úřadu bezpečnosti práce atd. v rámci Jihočeského kraje. Vedle lektorů z praxe vedou semináře nejpovolanější odborníci s výbornými referencemi a propracovanou metodiku přednášek. Stejnou váhu jako na odbornost lektorů klademe i na pozitivní partnerský vztah k zákazníkům a přijatelné ceny za poskytované služby. Všechny semináře se konají v příjemném prostředí Domu kultury Metropol v Českých Budějovicích. Mým cílem je Vaše spokojenost, rozšíření a utvrzení Vašich vědomostí a znalostí. Případné podněty, připomínky, samozřejmě i pochvaly :-) od Vás ráda vyslechnu a určitě nezůstanou bez zpětné reakce.

Radomíra Rudá

AGV - Agentura vzdělávání

Bc. Radomíra Rudá,

I. Olbrachta 14, 370 06 České Budějovice

IČ: 73492302

Telefon: +420 775 657 260, e-mail: agvcb@agvcb.cz

Share This